5/30/12

Iphone Pics


1 comment:

  1. Toete i olte ke me sskapa foert e vià gulòta la ssintuera di pantaleù (ke paga!)! E kissà quace kon Rosée vià xxxtragulòt la ssintuera di pantalù (talmènt gulusx di patatù e le la Rosex talmènt bèla pò x tace ghèi) e kissà xò ke pagà de sghèi avanti o pò, tace o adoma un po'!

    ReplyDelete